Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

Trinmål - 9. klasse

Vær opmærksom på, at alle trinmål, der pt. henvises til i forbindelse med portalens undervisningsforløb, vil blive revideret i overensstemmelse med de nye Fælles Mål i dansk i løbet af skoleåret 2014/2015.

Vi arbejder desuden på en teknisk og indholdsmæssig justering af lærerværktøjet Planlæggeren, så de nye Fælles Mål kan implementeres på overskuelig og meningsfuld vis.


Undervisningen i forløbet "Fremlæggelse" skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
  • fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten
  • tale forståeligt, klart og varieret (responsarbejdet)
  • anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd (responsarbejdet)
  • udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form (disposition)
  • at være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling (1. responsfase)
  • beherske samspillet mellem stemme og kropssprog afpasset efter genre og situation (”vinderlisten”)  Undervisningen i forløbet "Fremlæggelse" skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
   • fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form (memoria, logbogsskrivning samt mundtlige fremlæggelse)
   • forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk (inventio: kildesøgning og kildekritik)


   Undervisningen i forløbet "Fremlæggelse" skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
   • styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst (manuskriptfremstilling gennem de fem arbejdssfaser)
   • udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form (dispositio)
   • beherske et sikkert sprog med korrekt stavning (elocutio – tjekliste)
   • bruge skriftsproget som støtte for tænkning (skrivning af procesrapport)   Undervisningen i forløbet "Fremlæggelse" skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
   • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst (optagelse med mobil/webcam)
   • anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssigt (optagelse med mobil/webcam)
   • anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation (inventio)